Bruce Willis, Jason Statham và nhiều người nổi tiếng bị hói khác với mái tóc

Đang đi Sớm thường không được coi là một điều tuyệt vời, nhưng những người nổi tiếng thích Bruce WillisNiêm phong lam cho no hoạt động. Trên thực tế, chúng ta đã quá quen với mái đầu hói của những người nổi tiếng này, chúng ta không nhớ đến bản thân trẻ hơn, tóc xù hơn của họ!

PHẢI ĐỌC: Xem 36 sự biến đổi tóc mạnh mẽ nhất của người nổi tiếng!Nhấp qua thư viện để xem những ngôi sao nổi tiếng hói đầu này trông như thế nào khi họ để tóc.